Kleding bestellen

De clubkleding wordt geleverd door Balans sportswear. Je kunt de kleding bestellen bij de club via een formulier op deze website. Dit formulier bevat het assortiment en de prijzen. Na verzending van het formulier krijg je per mail een overzicht van jouw bestelling, alsmede een berekening van het totaalbedrag.
Als de kleding binnen is, krijg je hierover een mail.
Kleding kan worden afgehaald en betaald bij Bike Drive. Daar is ook een pasgelegenheid.
Rechtstreeks kleding bestellen bij Bike Drive is niet mogelijk.

De contactgegevens van Bike Drive zijn:

  • Bike Drive, Kooikersgracht 4 te Leusden
  • tel: 033-7505511
  • Openingstijden: di t/m do 09.00 – 18.00 uur, vrijdag 09.00-20.00, za 09.30-17.00 uur

De club heeft met de leverancier afspraken gemaakt over het leveren van een standaard pakket kleding. Er zijn echter meer mogelijkheden dan het standaardpakket.
Mocht hieraan behoefte bestaan dan horen we dit graag.

Bestellen
In de eerste twee weken van september wordt een nieuwe bestelronde gehouden. Hiervoor kun je gebruik maken van het formulier op de website. Voor de herenkleding kun je hier terecht. En voor dameskleding hier.

De volgende bestelronde is januari 2021. Tussen de bestelrondes is het niet mogelijk om kleding te bestellen. Dat komt, omdat de vereniging afspraken gemaakt heeft met de leverancier over een minimum aantal kledingstukken dat tegelijk besteld moet worden.

Hijme Karels zorgt er wel voor, dat er bij Bikedrive een kleine kleding-voorraad ligt. Dit wordt gedaan om nieuwe leden de mogelijkheid te bieden clubkleding aan te schaffen buiten de reguliere bestelrondes om en in noodgevallen kleding beschikbaar te hebben ter vervanging van versleten of beschadigde kleding.