Rugklachten en wielrennen

Rugklachten en wielrennen
Door: Guido Vroemen, sportarts SMA Midden Nederland

Samen met problemen aan de knie vormen rugblessures de meest voorkomende klachten bij het wielrennen. Onderstaand artikel gaat in op oorzaken, behandeling en preventie van rugklachten bij wielrenners.

Ernst van klachten
Rugpijn komt veelvuldig voor. De ernst van de rugpijn varieert daarbij sterk van mild tot ernstig. Zo zal bij milde pijnklachten de meeste activiteiten – ook fietsen- gewoon kunnen worden uitgevoerd zonder al te grote problemen. Bij meer ernstige pijnklachten is bijna elke (kleine) beweging heftig pijnlijk. Veel fietsers herkennen de klachten van een stijve, pijnlijke rug na een lange rit of aan het begin van het seizoen. Deze klachten nemen meestal af na een paar weken regelmatig fietsen. Wanneer de klachten niet te herleiden zijn naar startklachten na de winter is het zeker raadzaam hier iets mee te doen.

Medische oorzaken
Van belang is het om te beoordelen of er echt geen gevaar is voor schade aan rug of grote zenuwen die vanuit de rug naar het been lopen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een beklemming van een zenuw door een hernia. Hierbij is er sprake van een ernstige beschadiging van een tussenwervelschijf.
Wanneer de pijn zich beperkt tot de rug zelf en er geen sprake is van uitstraling in de benen en er geen sprake is van klachten na een (onge)val is er zelden gevaar voor verdere schade aan de rug.
Wanneer de pijn uitstraalt in 1 van beide benen tot onder de knie, er uitvalsklachten zijn of een doof gevoel dan is het raadzaam om de rug te laten beoordelen door een deskundige. In deze gevallen is fietsen in principe niet aan te raden totdat meer duidelijk is over de oorzaak van de klachten

Overbelasting
Indien er geen sprake van een hernia of dreigende zenuwbeklemming is er nagenoeg altijd sprake van overbelasting van de rug. Deze kan acuut ontstaan na een valpartij. Ook kan deze geleidelijk ontstaan door een wanverhouding tussen de langdurige belasting van de voorovergebogen fietshouding en de belastbaarheid van de rug. Andere oorzaken zijn:

  • Een relatief matige conditie van rompspieren
  • Verminderde beweeglijkheid van de wervelkolom
  • Instabiliteit van de wervelkolom
  • Slecht afgestelde fiets
  • Te intensieve trainingen met te weinig rust

Behandeling
In eerste instantie moet er zekerheid zijn dat er geen verdere schade kan optreden aan rug of zenuwen. In de acute fase van rugpijn zal gedurende minimaal enkele dagen iets rustiger aan gedaan moeten worden. Een sportarts of fysiotherapeut zal altijd eerst eventuele schade uit sluiten en daarna de beweeglijkheid van de rug en aangrenzende gewrichten controleren. Vaak is een bewegingsbeperking in heup, bekken of rug aanleiding voor de klachten. Dit kan door een manueel therapeut over het algemeen worden opgelost.
Indien er sprake is van een overbelasting dan zal er altijd aandacht moeten zijn voor het verbeteren van de rompspierconditie. Trainen van de zogenaamde core-stability en stabiliserende oefentherapie. Dit kan je zelf doen, maar je kan ook de hulp inroepen van een sportarts of sportfysiotherapeut. Oefeningen kun je vinden op: https://www.smamiddennederland.nl/blessure-en-oefeningen/

Fietsafstelling
Een fietsenmaker kan over het algemeen prima de fiets in grote lijnen afstellen. Hij/zij zal uitgaan van standaarden en is niet opgeleid om de fiets aan te passen aan specifieke klachten of beperkingen of individuele variaties. Niet iedereen van dezelfde lengte heeft even lange benen en kan zijn rug even makkelijk buigen. Bij SMA Midden Nederland werken drie bewegingswetenschappers/ sportartsen die volledig gespecialiseerd zijn in fietsafstellingen en fietsaanpassingen bij fysieke klachten. Hier kun je zo nodig een afspraak maken. Een verwijzing is niet nodig en vanuit de aanvullende verzekering wordt het vaak ook nog deels of volledig vergoed. Kijk voor meer informatie op: https://www.smamiddennederland.nl/diensten/fietsmeting/

Bron: Sportzorg.nl