Schaafwonden

Schaafwonden    
Door: Guido Vroemen Sportarts en medisch bioloog SMA

Schaafwonden komen regelmatig voor bij wielrenners. Vrijwel in alle gevallen worden ze veroorzaakt door valpartijen. De meest voorkomende plaatsen zijn knieën en ellenbogen. Grote schaafwonden kunnen ook op billen, bovenbenen en bij de schouder zijn gelokaliseerd. Kleine schaafwonden zijn meestal niet zo ernstig en leveren dan ook weinig problemen op. Grotere en diepere schaafwonden verdienen echter goede aandacht en behandeling.

Schoonmaken en desinfecteren
Verwijderen van vuil en dode huidresten zijn van belang om vervelende complicaties met infectie te voorkomen. In de meeste gevallen kan dit prima onder de douche of een schrobbertje. Dit moet zorgvuldig gebeuren en zal in min of meerdere mate pijnlijk zijn en zelfs iets bloederig zijn. Na het schoonmaken moet de schaafwond goed beoordeeld kunnen worden (zie hieronder waar op gelet moet worden). Nadat de wond mooi schoon is gemaakt kan deze gedesinfecteerd worden met bijvoorbeeld Betadine of een ander desinfecterend middel.

Inschatten van de ernst van de schaafwond
De ernst van de schaafwond is uiteraard afhankelijk van de schade. Het is dan ook van belang om hiervan een goede indruk te krijgen door de schoongemaakte wond goed te bekijken. Bij de beoordeling wordt voornamelijk gelet op de diepte van de wond. Oppervlakkige schaafwonden zijn weliswaar bloederig, maar nergens is onderhuids weefsel te zien. Bij de diepere schaafwonden is op sommige plaatsen de huid open en zal een definitieve beoordeling door een (para) medische hulpverlener moeten plaatsvinden. Het is dan mogelijk dat er extra diepere schade is en ook zal de overweging gemaakt moeten worden om de huid te hechten.

Verbinden van schaafwonden ….. of juist niet?
Om te beschermen tegen vuiligheid en wrijving van buiten af kan de huid worden afgedekt met een verband. Hiervoor zijn bij een drogist of apotheek diverse verbandmiddelen beschikbaar. Variërend van eenvoudige gazen tot dure hydrocolloïd kunsthuid. In principe is het echter zaak zoveel mogelijk ‘open’ aan de lucht te laten genezen. Droge schaafwonden met een – liefst dunne – korst die niet teveel aan wrijving door bijvoorbeeld kleding worden blootgesteld hoeven dan ook niet meer verbonden te worden.

Verloop en controleren van de goede genezing
Schaafwonden genezen vrijwel altijd goed. Maar vooral de wat diepere schaafwonden aan bijvoorbeeld de knie kunnen meer tijd vragen om goed te genezen. Van belang is het om het genezingsproces van dag tot dag te beoordelen en het is zeker als je twijfelt, goed een professional mee te laten kijken. Gelukkig in de meeste gevallen zal genezing zonder extra maatregelen plaats kunnen vinden. In principe mag er gewoon gefietst worden, mits de hinder en beperkingen als niet te groot ervaren worden.

Tetanus Preventie
Voor mensen die regelmatig schaaf- en of  andere huidverwondingen hebben is het natuurlijk van belang om de tetanusvaccinatie goed op orde te hebben. Als je volledig gevaccineerd bent is deze 10 jaar geldig. Daarna is een hervaccinatie nodig. Veel atleten en renners laten zich elk jaar vaccineren. De vraag is echter of dit zinnig is.