Inzien gegevens

Je hebt het recht TTL te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens en om deze gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Als je wilt, dat jouw gegevens verwijderd of gewijzigd of afgeschermd worden, voldoet TTL daar onmiddellijk aan. Verwijdering van persoonsgegevens is overigens uitsluitend mogelijk na opzegging van het lidmaatschap.
Als je jouw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kun je daarvoor dit formulier gebruiken.

wil gebruik maken van zijn / haar recht om gegevens, die in de administratie van TTL zijn opgenomen in te zien, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Het betreft de onderstaande wijzigingen