Lid worden

TT-Leusden is een officiële vereniging, die statuten en een huishoudelijk reglement heeft, welke zijn goedgekeurd en op verzoek bij de secretaris zijn te verkrijgen. Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Dit is een overkoepelend orgaan voor fietsverenigingen in Nederland.

Aanmeldingsformulier

Het lidmaatschap van TTL loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Lid worden doe je door het “aanmeldings­formulier” in te vullen en te sturen aan de ledenadministratie t.a.v. Johanna Messchendorp, Goorsteeg 8 A5, 6718 TA Ede of via e-mail ttleusden@gmail.com. Opzeggen moet schriftelijk, kan per mail en dient voor 1 januari binnen te zijn.

Aanmelding kan met het formulier, wat je hier kunt downloaden. Je kunt dit formulier afgeven bij, of versturen naar de ledenadministratie. Je kunt ook het formulier naar ttleusden@gmail.com  versturen, dan komt het ook in orde.

Contributie 

De contributie bedraagt miv 1 januari 2015:

  • Normaal lidmaatschap Euro 50,00
  • Gezinslid Euro 40,00
  • Jeugdlid Euro 36,00

Een gezinslid is ieder tweede en volgende lidmaatschap per gezin; Jeugdleden zijn aan het einde van de contributieperiode jonger dan 15 jaar. Verhoging van de contributie is alleen mogelijk na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Wat kan je tegemoet zien voor dit bedrag?

  • In de eerste plaats uiteraard veel fietsplezier met andere fietsliefhebbers op de racefiets en mountainbike.
  • Fietskleding tegen gereduceerd tarief in de clubkleuren.
  • Door je lidmaatschap van onze vereniging ben je ook automatisch lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Dit is een overkoepelende organisatie voor fietsverenigingen. Het lidmaatschap van de NTFU betekent dat je tijdens het toerfietsen ook door hen verzekerd bent.
  • Een twee maandelijks magazine van de NTFU met allerlei wetenswaardigheden op fietsgebied.
  • Het clubblad van onze vereniging “Steeds Vooruit”.

Verder kan je deelnemen aan allerlei activiteiten die de evenementen- en toercommissie organiseren. Te denken valt clubritten, toertochten, clinics en uiteraard aan het jaarfeest.

Tot ziens bij de clubritten.