organisatie

Binnen TTL zijn veel mensen actief, die op allerlei fronten hun beste beentje voorzetten om de club draaiende te houden. Hieronder zie je hun gegevens, zodat je weet bij wie je waarvoor terecht kunt.

   Het bestuur

  Voorzitter secretaris/
ledenadministratie
  toercommissie redactie en
evenementen
penningmeester
Henk van Rooijen
0653691721
voorzitter@
toerfietsleusden.nl
Martin Geuke
0612071301
secretaris@
toerfietsleusden.nl
Hijme Karels
0651342253
tc@toerfietsleusden.nl
Gerrie Vermeer
0614125267
evenementen@
toerfietsleusden.nl
 
Ad de Greef
0654255321
penningmeester@
toerfietsleusden.nl

Erelid
Piet van Nimwegen

Commissies
Binnen TTL houden drie commissies zich bezig met het organiseren van evenementen, tochten, programma’s en het informeren van de leden over wat zich binnen club afspeelt.

Evenementencommissie
evenementen@toerfietsleusden.nl
Toercommissie
tc@toerfietsleusden
Redactiecommissie
redactie@toerfietsleusden.nl
Gerrie Vermeer
0614125267
Hijme Karels
0651342253
Evert van Ginkel
0334944967
Annelies Mulder
Evelien Mulder
Edwin Boersen
0334948199
Hans Hagmeijer
0654375010
Gerard van Doornik
0334945381
Hans Inkenhaag
0334324148