bestuur en commissies

Binnen TTL zijn veel mensen actief, die op allerlei fronten hun beste beentje voorzetten om de club draaiende te houden. Hieronder zie je hun gegevens, zodat je weet bij wie je waarvoor terecht kunt.

   Het bestuur

  Voorzitter secretaris/
ledenadministratie
  penningmeester redactie en
evenementen
toercommissie en opleidingen
Henk van Rooijen
0653691721
Info@toerfietsleusden.nl
Johanna Messchendorp
tel: 0612523280
leden@toerfietsleusden.nl
Toon Brons
tel: 0334947527
agbrons@hotmail.com
Gerrie Vermeer
0614125267
gdh.vermeer@planet.nl
Ad de Greef
0654255321
tc@toerfietsleusden.nl

Erelid
Piet van Nimwegen

Commissies
Binnen TTL houden drie commissies zich bezig met het organiseren van evenementen, tochten, programma’s en het informeren van de leden over wat zich binnen club afspeelt.

Evenementencommissie
evenementen@toerfietsleusden.nl
Toercommissie
tc@toerfietsleusden
Redactiecommissie
redactie@toerfietsleusden.nl
Gerrie Vermeer
0614125267
Ad de Greef
0654255321
Evert van Ginkel
0334944967
Annelies Mulder Edwin Boersen
0334948199
Hans Hagmeijer
0654375010
Evelien Mulder Patrick Gelsema
062096701
Gerard van Doornik
0334945381

Dieuwke Biesma

Marc van Greunsven
0616425931