burgemeester start Kozakkenputtocht

Burgemeester Gerolf Bouwmeester heeft de 22ste Fietsen van Greefhorst Kozakkenputtocht van TTL gestart. Bouwmeester, zelf actief fietser, legde er de nadruk op, dat Leusden een prachtige fietsgemeente is. Hij liet een aantal initiatieven de revue passeren. Daarnaast deelde hij de aanwezigen mee, dat Leusden nadrukkelijk in de race is voor de titel fietsstad 2020.  Dit, omdat Leusden naast wandelgemeente ook fietsgemeente bij uitstek is. Het fietsgebruik neemt op alle fronten toe. De inwoners gebruiken de fiets steeds meer voor woon-werk verkeer, schoolbezoek, de boodschappen of sportieve activiteiten. En de omgeving van Leusden trekt hoe langer hoe meer fietstoerisme aan.

De verkiezing Fietsstad 2020 is een landelijke verkiezing, waarbij fietsers wordt gevraagd naar hun ervaring met het fietsen in de gemeente. Tot 31 oktober kan iedereen de enquete fietsstad2020 invullen.

Door de resultaten krijgt de gemeente een goed beeld van hoe fietsen in Leusden wordt beleefd en waar mogelijk knelpunten moeten worden opgelost. Deze punten worden meegenomen bij toekomstige maatregelen en activiteiten om van Leusden een nog betere fietsstad te maken.

De invullers van de landelijke enquete maken kans op een elektrische fiets. Daarnaast stelt de gemeente Leusden voor de inwoners, die de enquete hebben ingevuld een prijs beschikbaar.

Op de foto staan van links naar rechts: Gerlof Bouwmeester, Peter Hartman (TTL) en Hans Greefhorst.