Over TTL

Trim en Toerclub Leusden (zoals de officiële naam van TTL luidt) is opgericht in 1982. De club is onder de naam TTL actief op het gebied van toerfietsen en mountainbiken. De leeftijd van de leden varieert van begin twintig tot eind zeventig. We rijden in groepen met diverse snelheden, zodat er voor iedere toerfietser wel een groep te vinden is, waar hij of zij bij kan aansluiten. Om een voorbeeld te geven: de rustigste groep fietst met een gemiddelde snelheid van om en nabij de 23 kilometer per uur en voor de snelste groep is dat zo’n 32 kilometer per uur.
Het zelfde geldt voor de afstanden. Er zijn groepen, die in het weekend een kilometer of 75 rijden, maar mocht je ruim 100 km. in groepsverband willen fietsen, dan kan dat ook.Met enige regelmaat nemen TTL’ers deel aan tochten van andere verenigingen en zelf organiseert TTL twee tochten per jaar, in het voorjaar de Omloop van Midden Nederland en in het najaar de Greefhorst Kozakkenputtocht, een MTB toch, die zich in een toenemende belangstelling mag verheugen.

Voor MTB’ers geldt hetzelfde. Ook daar fietst iedereen naar zijn vermogen in de bossen rondom Leusden. Ook hier wordt nog wel eens een uitstapje gemaakt naar tochten, die door andere verenigingen georganiseerd worden.

TTL organiseert per jaar (voor leden gratis) een tweetal start2biketraining. In het voorjaar wordt deze gegeven aan toerfietsers en in het najaar aan MTB-fietsers.

TTL is aangesloten bij de Nederlandse Toerfietsunie (NTFU). Dit is een overkoepelend orgaan voor fietsverenigingen in Nederland.

Het lidmaatschap van TTL loopt van 1 januari tot en met 31 december. De  contributie bedraagt 50,00 euro per jaar. Gezinsleden betalen 40,00 euro en een jeugdlid betaalt 36,00 euro per jaar.
In dit lidmaatschap is de contributie aan de NTFU ad 35,00 per jaar inbegrepen.
Een eventuele verhoging van het lidmaatschapsgeld behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering,